Implantaten – I-dental – Rotterdam

Implantaten

Tandartspraktijk i-Dental heeft jarenlange ervaring opgebouwd in het deskundig plaatsen van implantaten, kronen en bruggen.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel van titanium die in het kaakbot wordt geplaatst en de tandwortel vervangt. De tandarts plaatst de vervanger van het ontbrekende gebitselement op het implantaat. Voorbeelden van vervangers zijn een kroon, een brug of een klikprothese. Een vervanger op een implantaat is een functionele en blijvende oplossing; bovendien zijn vervangers niet van echt te onderscheiden.

Wanneer laat ik een implantaat plaatsen?

Gaatjes ontstaan wanneer er tandplak aanwezig is op uw tanden en kiezen. Elke keer wanneer u eet of drinkt, zetten bacteriën die zich in het tandplak bevinden de suikers en koolhydraten uit voedingsmiddelen om in zuur. Hierdoor ontwikkelt zich een zuurstoot die het glazuur aantast. Het resultaat hiervan zijn gaatjes. Het gaat er bij cariës niet om wat u eet, maar vooral hoe vaak u iets eet op een dag. Hoe vaker u iets eet, hoe vaker het glazuur in aanraking komt met schadelijk zuur.

Mist u één, meerdere of al uw tanden en/of kiezen, dan bieden implantaten in combinatie met een kroon, brug of prothese een goede oplossing om de lege ruimte in uw gebit op te vullen. In de volgende situaties plaatsen wij implantaten:

  • Bij het ontbreken van één tand of kies;
    Wanneer u één ontbrekende tand of kies heeft plaatst de tandarts een kroon op het implantaat.
  • Bij het ontbreken van meerdere tanden of kiezen;
    Wanneer u meerdere ontbrekende tanden of kiezen heeft plaatst de tandarts een brug op de implantaten. Een brug bestaat uit meerdere kronen die uw ontbrekende tanden vervangen.
  • Bij het ontbreken van alle tanden en kiezen;
    Wanneer al uw tanden en kiezen ontbreken plaatst de tandarts twee implantaten in uw kaakbot welke met een steg verbonden worden. Vervolgens wordt een kunst- of klikprothese op het implantaat vastgeklikt. De prothese vervangt alle tanden van uw boven- of onderkaak.

Wat kost een implantaat?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de tarieven voor tandheelkundige zorg landelijk vast. De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van het aantal implantaten en uw zorgverzekering. Na de eerste afspraak ontvangt u een persoonlijk behandelplan, incl. kostenindicatie. Hierin staat een overzichtelijke begroting van de kosten van uw behandeling.
Hieronder staan de meest voorkomende behandelingen rondom implantaten en de daarbij behorende prijzen vastgesteld door de NZa. Bekijk alle tarieven.

J01 Initieel onderzoek implantologie € 59,75
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 91,87
J97 Overheadkosten implantaten € 166,12
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 209,92
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 64,54